Ticaret Ve Şirketler Hukuku

Büromuz danışmanlığını yaptığı ticari şirketlere, gerçek kişi tacirlere, tüzel kişiliği olmayan kuruluşlara;

 • Ticari işletme işletmek
 • Haksız rekabet
 • Ticaret unvanına tecavüz
 • Tacir yardımcılarının hukuki durumları
 • Deniz ticareti
 • Kıymetli evrak
 • Cari hesap ilişkileri
 • Tacir olmanın yükümlülükleri konularını kapsayan; dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümler sunmaktadır.

Bunların dışında özellikle sözleşmelerin akdedilmesi konusunda imza öncesi yapılacak müzakere ve sözleşme taslaklarının hazırlanması hususunda hizmetler verilmektedir.

Büromuzun baktığı dava çeşitlerine örnek olarak;

 • Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku
 • Unvan Haksız rekabet davaları
 • Marka ve patent hakkına tecavüz davaları
 • Türk Patent Enstitü kararlarına karşı iptal,hükümsüzlük davaları
 • Telif hakkına tecavüzün giderilmesi ve tazminat davaları
 • Şirket kuruluşları,
 • Adi ortaklıklar,
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
 • Rekabet hukuku,
 • Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Alacak davaları,
 • Tazminat davaları verilebilir.