Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku; ana başlık olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, düzenlenme amacı, bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır.

Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir. D&D Avukatlık Bürosu olarak, kişilerin bu tür kalıcı maddi veya manevi zararlara uğraması halinde tüm bilgi, birikimimizle ve birlikte çalıştığımız profesyonel avukatlarımızla Türkiye’nin her yerine hizmet vermekteyiz.