Sözleşmeler

Ticaret hayatının çeşitli alanlarında kullanılan her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve uygulanması konusunda müvekillerimize gereken hukuki desteği sağlamaktayız. Sözleşmelerden doğabilecek olan uyuşmazlıkların çözümünde gerçek yada tüzel kişi olan müvekkillerimizin başvurulan mahkemeler ve tahkim heyetlerinde temsili sağlanmaktadır.Bu kapsamda Hukuk Büromuzca verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • İş Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Sigorta Sözleşmeleri
 • Bayilik Sözleşmeleri
 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Acentelik Sözleşmeleri
 • Hissedarlık Sözleşmesi
 • Distribütörlük Sözleşmesi
 • Satın Alma ve Alım/Satım Sözleşmeleri
 • Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

NOT: ” Diğer Hukuk Branşlarında da Müvekkillerimize Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermekteyiz.”