İcra Hukuku

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve takibi,
 • Haciz işlemleri,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması,
 • Borca ve takibe itiraz işlemleri,
 • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları.
 • Alacaklının alacağını alması için yetkili organlara baş vurulması,
 • İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması,
 • Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda İcra Mahkemeleri ve Genel mahkemelerde dava açmak ve sonuçlandırmak,
 • İcra işlemleri nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin menfaat uyuşmazlığında uygulanacak hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Bankaların Kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda ticari hayatta gerçek yada tüzel kişilerin Ticaret Hukuku uygulamalarından kaynaklı ihtilaflarda çözüm üretmek,
 • Borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklılarının iflas masasına kayıt edilmesi,
 • Alacakların tahsili için yasal girişimleri yerine getirilmesi,
 • Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığı ortadan kaldırarak sermaye şirketi ve kooperatifin varlığını sürdürmesi için İİK’nın 179 maddesi gereğince gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi