Gayrimenkul Hukuku

Büromuzun verdiği hizmetler mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmetleri, kira uyuşmazlıklarının çözümlerini, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılamak şeklinde özetlenebilir.

Büromuzun baktığı dava çeşitlerine örnek olarak;

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri,
 • Tapu İptali ve Tescili davası,
 • Tapu Sicili, Kadastro,
 • Gayrimenkul Satışı,
 • Satış Vaadi Sözleşmesi,
 • İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar,
 • Muvazaa,
 • Taşınmaz Mülkiyeti,
 • Sükna,
 • İntifa Hakkı,
 • Şufa Hakkı,
 • Ecri Misil davaları
 • Tespit davaları,
 • Müdahalenin Men’i davaları,
 • Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Cebri tescil davaları,
 • Geçit hakkı kurulması davaları gösterilebilir.