Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, borç ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Borcun içeriğini oluşturan eylem, bir davranışta bulunmak, bir davranıştan kaçınmak veya bir şey vermek biçiminde görülür.

Bir edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu, borcunu ifa etmezse alacaklı, devlet zoruyla alacağını veya alacağın yerine geçecek olan parayı elde etme hakkına sahiptir.

Büromuz bu hakkın korunması için müvekkillerine;

  • Mal ve hizmetlerin kişiler arasında değişim ve dolaşımını sağlamak
  • Kişilerin hukuken korunan mal varlığı, şahıs varlığı değerlerini başkalarının haksız müdahalelerine karşı korumak
  • Borç ilişkisinin doğum kaynakları hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşmenin bu amaç ve işlevler açısından örneklendirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.